Bộ ngắt mạch RCD

 • 4Pole RCCB Residual Current Circuit Breaker 40A 3 Phase

  Bộ ngắt mạch dòng dư 4 chân RCCB 40A 3 pha

  Mẫu sản phẩm MIDA-80A
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Điện áp cách điện 500V
  Cực 2 cực (1P + N) 2 cực 240V ~
  4 Phần (3P + N) 4 Phần 415V ~
  Tần số định mức 50 / 60Hz

 • 4Pole RCCB Residual Current Circuit Breaker 40A 3 Phase

  Bộ ngắt mạch dòng dư 4 chân RCCB 40A 3 pha

  Mẫu sản phẩm MIDA-80A
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Điện áp cách điện 500V
  Cực 2 cực (1P + N) 2 cực 240V ~
  4 Phần (3P + N) 4 Phần 415V ~
  Tần số định mức 50 / 60Hz

 • 40A /63A 30mA 2P 4P Type A RCBO with Overcurrent Protection

  40A / 63A 30mA 2P 4P loại A RCBO với bảo vệ quá dòng

  Mẫu sản phẩm MIDA-80A
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Điện áp cách điện 500V
  Cực 2 cực (1P + N) 2 cực 240V ~
  4 Phần (3P + N) 4 Phần 415V ~
  Tần số định mức 50 / 60Hz

 • 40A /63A 30mA 2P 4P Type A RCBO with Overcurrent Protection

  40A / 63A 30mA 2P 4P loại A RCBO với bảo vệ quá dòng

  Mẫu sản phẩm MIDA-80A
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Điện áp cách điện 500V
  Cực 2 cực (1P + N) 2 cực 240V ~
  4 Phần (3P + N) 4 Phần 415V ~
  Tần số định mức 50 / 60Hz

 • IEC 61008-1 RCD B Type RCCB 100A 30mA 300mA 10KA 2P 4Pole Circuit Breaker

  IEC 61008-1 RCD Loại B RCCB 100A 30mA 300mA Bộ ngắt mạch 10KA 2P 4Pole

  Mô hình: MIDA-80B, EKL1-63
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Cực: 2Pole (1P + N), 4Pole (3P + N)
  Điện áp định mức: 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V
  Tần số định mức: 50 / 60Hz
  Dòng hoạt động dư định mức: 30mA, 100mA, 300mA
  Dòng ngắn mạch Inc = I c 10000A
  Tiêu chuẩn: IEC 61008-1,

 • IEC 61008-1 RCD B Type RCCB 100A 30mA 300mA 10KA 2P 4Pole Circuit Breaker

  IEC 61008-1 RCD Loại B RCCB 100A 30mA 300mA Bộ ngắt mạch 10KA 2P 4Pole

  Mô hình: MIDA-80B, EKL1-63
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Cực: 2Pole (1P + N), 4Pole (3P + N)
  Điện áp định mức: 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V
  Tần số định mức: 50 / 60Hz
  Dòng hoạt động dư định mức: 30mA, 100mA, 300mA
  Dòng ngắn mạch Inc = I c 10000A
  Tiêu chuẩn: IEC 61008-1,

 • IEC 61008-1 RCD B Type RCCB 100A 30mA 300mA 10KA 2P 4Pole Circuit Breaker

  IEC 61008-1 RCD Loại B RCCB 100A 30mA 300mA Bộ ngắt mạch 10KA 2P 4Pole

  Mô hình: MIDA-80B, EKL1-63
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Cực: 2Pole (1P + N), 4Pole (3P + N)
  Điện áp định mức: 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V
  Tần số định mức: 50 / 60Hz
  Dòng hoạt động dư định mức: 30mA, 100mA, 300mA
  Dòng ngắn mạch Inc = I c 10000A
  Tiêu chuẩn: IEC 61008-1,

 • IEC 61008-1 RCD B Type RCCB 100A 30mA 300mA 10KA 2P 4Pole Circuit Breaker

  IEC 61008-1 RCD Loại B RCCB 100A 30mA 300mA Bộ ngắt mạch 10KA 2P 4Pole

  Mô hình: MIDA-80B, EKL1-63
  Dòng định mức: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A
  Cực: 2Pole (1P + N), 4Pole (3P + N)
  Điện áp định mức: 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V
  Tần số định mức: 50 / 60Hz
  Dòng hoạt động dư định mức: 30mA, 100mA, 300mA
  Dòng ngắn mạch Inc = I c 10000A
  Tiêu chuẩn: IEC 61008-1,